Nieuws uit de regio Onger-Oens treed op in Andreaskerk zaterdag 1 november 2014 GARYP - Mannenzangvereniging Onger-Oens uit Urk trad zaterdagavond op in een goed gevulde Andreaskerk in Garyp. Het koor met 38 mannen en één jonge dame werkte geheel belangeloos mee aan deze avond. Dirigent Jurie van den Berg en organist Marinus ten Napel zorgden samen met het koor voor een meer dan prachtig concert. Uit volle borst psalmen zingen op hele noten met in totaal ruim 300 personen is mooi, heel mooi. De opbrengst kwam geheel ten goede voor het project Gods Golden Acre. Een kleine ‘file’ voor de ingang van de Andreaskerk in Garyp, heel veel personen, ruim 250, wilden deze zaterdagavond bij de koorzangavond in deze kerk zijn. Begrijpelijk eigenlijk, wetende dat Mannenzangvereniging Onger-Oens uit Urk deze avond daar een concert gaf. Onger-Oens opgericht in 1988 zingt met heel veel enthousiasme psalmen en veel Joh. De Heer liederen. Niet 4 stemmig en ‘modern’ als het nu in de meeste kerken word gezongen maar op hele noten. En erg mooi. Op de liturgie die bij de ingang uitgereikt werd stond dan ook ‘Wij zingen de psalmen op hele noten en niet te vlug … En dat is inderdaad weer even wennen maar na één lied als samenzang ‘zat het er wel in’ Er was veel samenzang waar regelmatig het koor bovenuit kwam. Het koor zong natuurlijk ook een flink aantal liederen, ze begonnen met ‘Al de weg leidt mij mijn Heiland’ waar ‘De Naam van Jezus’ op volgde. ‘Vol verwachting blijf ik uitzien’ was het derde lied waarbij koorlid Tim Evink prachtige solo’s zong. Het refrein werd bij dit lied door de aanwezigen mee gezongen. Ondanks dat de dirigent vertelde dat er bij de laatste regel in het refrein een pauze was en hij het ook uitstekend aangaf werd er door een flink aantal bezoekers ‘gewoon’ door gezongen. Bij de 2e keer dat het refrein gezongen werd waren er nog een paar ‘doorzingers’ maar bij de derde keer ging het helemaal foutloos, de rust was er perfect ! Ook het lied ‘Slechts één ding’ was nog opgenomen in de eerste serie liederen gezongen door Onger-Oens In de verbindende woorden van Ds Bos waren mooi, in de kerk was het muisstil en iedereen luisterde zeer aandachtig. Voor de pauze werd nog het lied ‘Grote God wij loven U’ gezongen, een bekend lied dat dan ook door alle aanwezigen uit volle borst werd mee gezongen. Na de korte pauze was er weer samenzang waar ‘Komt tot uw Heiland’ werd gezongen. Het koor had weer 4 liederen te zingen, ‘Heer Gij zijn mijn eeuwig erfdeel’ ‘Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?’ en ‘Mijn Heiland lied zijn hemeltroon’ was het derde lied. Solist Jacob Bakker zong 2 coupletten van ‘Ben reizend naar die stad’ waar het gehele koor het eerste vers zong. Vers 4 en het refrein werd door iedereen gezongen, en hoe ! Hoeveel decibellen dat opleverde in de kerk weet ik niet maar neemt u van mij aan dat het meer dan uit volle borst was en echt geweldig mooi klonk. Zelf zat ik naast de ‘oud’ koster op de ‘kreake’ (galerij/ balkon in de kerk) en daar zag je het mooi en klonk het allemaal ook meer dan uitstekend. Na al deze liederen klonk dan ook terecht een meer dan overweldigend applaus De dankwoorden volgden, waarbij Ds Bos ‘onaangekondigd’ ook weer even de preekstoel beklom. Zoals eerder omschreven was de entree prijs in het geheel bestemd voor het project Gods Golden Acre een project waar kinderen in Zuid Afrika die als gevolg van AIDS en geweld ouderloos zijn geworden mee worden geholpen. Ook kinderen die door hun ouders zijn verlaten worden door deze stichting geholpen. Het motto van deze stichting is: ‘Geef een kind een thuis’ In de bus die Onger-Oens naar Garyp bracht hadden de zangers en zangeres (!) en hun ‘aanhang’ ook een collecte gehouden, Ds Bos vertelde dat het bedrag nog even naar boven was afgerond en het prachtige bedrag van 400 euro werd in een enveloppe aan de organiserende groep van de Andreaskerk overgedragen. Hoezo een mooi gebaar van het koor Op www.godsgoldenacre.nl staat veel meer informatie over dit prachtige en helaas zeer noodzakelijke project. Op www.ongeroens.nl vind u informatie en een aantal video’s van deze zanggroep Psalm 68 vers 10 was het slotlied. Organist Marinus ten Napel zette nog een keer zijn vingers en voeten op de toetsen en pedalen van het Van Dam orgel wat in 1898 is gebouwd. Volgens mij gingen bijna alle registers open, wat een prachtig geluid ‘toverde’ hij uit het orgel. En als dan ook dirigent Jurie van den Berg de zanggroep en de aanwezigen weer aan het zingen heeft klinkt ook dit lied erg mooi. Gelukkig was er een toegift, het lied ‘Majesteit’ werd gezongen. Voor vele bezoekers maar ook voor mij misschien wel het mooiste lied door de zanggroep gezongen. Zullen we het een ‘kippevel’ momentje noemen ? Voor de bezoekers, maar ook voor mij een prachtige zaterdagavond, eerlijk is eerlijk eigenlijk wilde ik in de pauze naar huis gaan, immers de foto’s zullen grofweg dezelfde zijn maar ik ben gebleven en heb er zeker geen spijt van gehad. De bezoekers bleven (natuurlijk) ook allemaal en hadden blijkbaar het zelfde idee, geen spijt. De staande ovatie was overweldigend, en bevestigde dat het een erg mooie avond in de Andreaskerk was. Bij het naar mijn auto lopen om weer naar huis te gaan werd ik uitgenodigd om nog wat foto’s te maken in de bus die de gasten van deze avond weer naar Urk bracht. Nou dat heb ik geweten, wat een gezelligheid daar in die bus. Vooral die CD’s verkopende jonge dame, van meerderen kreeg ik dan ook de vraag om vooral van haar een foto te maken, dat doe je dan dus ! (de laatste foto in de serie hieronder) Ook hoorde ik dat er wat te drinken was in de bus, de passagiers verdienden het zeker een aantal ‘volgers’ in de bus natuurlijk ook. De grote vraag is natuurlijk zouden ze op de terugweg ook nog hebben gezongen ?? U en ik, we zullen het niet te weten komen. Jan Kamminga
Geestelijke liederen, in eenvoud gezongen.
Urker Mannenzangvereniging
88
19