"Hoort Jezus noodt u " is opgenomen in de Grote of Stephanus kerk te Hasselt. Solisten op deze CD zijn: Jacob Bakker en Jurie van den Berg. Het orgel wordt bespeelt door Piet Weessies. Dirigent is: Jurie van den Berg
1. Psalm 66 vers 3 en 8 2. Zing van uw Schepper 3. De Tollenaar 4. Hoor ‘t moet des Herders stemme zijn 5. Hoort Jezus noodt U 6. Nader nog Nader 7. Een toevlucht in gevaren 8. Het eenzame Pad 9. Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost 10. De 10 geboden des Heeren 11. Jezus mijn Heiland 12. Ziet in blinde razernij 13. Gij die kroonjuwelen zoekt 14. Doorgrond mijn hart 15. O kind van God wacht met geduld 16. Ik wil zingen van mijn Heiland 17. Ik ken een rivier 18. Teder wend Jezus zch tot u 19. Psalm 105 vers 5
Geestelijke liederen, in eenvoud gezongen.
Urker Mannenzangvereniging
88
19